Přístroje


Funkce Přístroje slouží pro komunikaci s přístroji třetích stran. Komunikace probíhá souborově. Načtené výsledky se přepisují do dekurzu dle nastavení.

SeznamPristroju.PNG, 11kB

Podporované komunikační protokoly

Pokud klepnete na tlačítko Nový nebo Upravit, zobrazí se nastavení komunikace s přístrojem. Tlačítkem Spustit se spouští vlastní komunikace s přístrojem (lze také dvou-klikem na řádek s přístrojem). Tlačítkem Smazat lze definici přístroje odstranit.

Komunikace s přístrojem

Vlastní komunikace s přístrojem probíhá ve čtyřech krocích.

  1. Vygenerování souboru s žádostí o nové vyšetření
  2. Čekání na přístroj až soubor zpracuje (= smaže)
  3. Čekání na soubor s výsledkem vyšetření
  4. Zpracování souboru s výsledkem a jeho odmazání

Komunikace.PNG, 20kB

Po dokončení komunikace (načtení výsledku vyšetření) je v komponentě s návěštím Kompletní odpověď přístroje zobrazen celý soubor s výsledkem vyšetření. V komponentě s návěštím Přepisovaná data do dek... je zobrazen text, který bude přepsán do dekurzu. Tlačítkem Nastavení lze upravit nastavení přepisovaných položek, pravidel atd. a je tak možno změnit data, či jejich formát, která budou přepsána do dekurzu.

Další informace

  1. Nastavení - Nastavení komunikace s přístrojem (formát GDT)