Verze 9.2

10.03.2011 | AIS | admin

Hlavní novinkou nové verze je funkce umožňující přímé odesílání dávek na portál Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra.

Ve verzi 9.2 již není nutné při odesílání vyúčtování pojišťovně 211 pracovat s portálem, ale dávky lze odeslat přimo z programu podobně jako u malých pojišťoven.

Dále došlo k úpravám ve funkcích zajišťujících kontrolu, u které pojišťovny je pacient pojištěn. Kontrolu lze provádět buď jednotlivě, nebo hromadně. Lze zjistit rovněž pacienty bez pojištění (zemřelé) a přesunout je do archivu.

Na rozdíl od předcházejících verzí, lze verzi 9.2 nainstalovat pouze z CD, které bude uživatelům doručeno poštou.