Verze 9.6

23.06.2013 | AIS | admin

Nová verze programu AIS s řadou vylepšení včetně kompatibility s nejvyšší verzí datového rozhraní VZP, které platí od 1.7.2013.

Seznam vylepšení programu


Karta pacienta
 • Tisk štítků - pořadové číslo přidělené pacientům může tvořit jedinou souvislou řadu nebo být nulováno na počátku každého roku

  Počitadlu, které lze využít pro tisk pořadového čísla na štítcích, lze nastavit, zda si má přidělené číslo pacientovi pamatovat celý rok, nebo zda mu má příště přiřadit další číslo v číselné řadě.
 • Údaje o zaměstnavateli byly sjednoceny s modulem neschopenek

  Do karty byly k zaměstnavateli přidány položky adresa zaměstnavatele a kód profese.
Dekurz
 • Textové vzory - kategorie, výkony

  Textové vzory podporují sekce, je možné je členit do kategorií a lze nadefinovat výkony, které se (po vložení textového vzoru do záznamu) vloží do pojišťovny.
 • Formulář Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně

  Formulář lze tisknout celý na čistý papír (včetně všech rámečků, popisků atd. ). Je přístupný z menu Tisk v dekurzu.
 • K oblíbeným lékům lékaře lze uložit zda hradí nemocný

  Ke každému léku v seznamu oblíbených léků lékaře si lze uložit pžíznak zda hradí nemocný.
 • Zvolené léky na receptu lze zkopírovat do oblíbených/trvalých

  Kliknutím pravého tlačítka lze vyvolat akci překopírování přímo ze seznamu léků na receptu, není třeba se po vytisknutí receptu znovu vracet do dialogu.
 • Tisk dokumentace - kopie

  Dialogy pro tisk dokumentace byly rozšířeny o nastavení počtu kopií.
 • Uživatelské formuláře - Posudek pro zaměstnavatele, Řidičák a Řidičák-Prohlášení pacienta

  Uživatelské formuláře byly doplněny o další formuláře: Lékařský posudek pro zaměstnavatele, Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel a Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti.
Pojišťovna
 • Výchozí tiskárna pro dialog poplatků

  Dialogu pro zápis poplatku lze v nastavení výchozích tiskáren nastavit výchozí tiskárnu, formát papíru a zásobník.
Záloha dat
 • Zálohu dat lze spustit při současném běhu více aplikací AIS

  Zálohovat data lze i v případě, že je k databázi připojena sestra, či jiný uživatel.
Vlastní faktury
 • Číslo účtu odběratele a plátce

  Odběrateli a plátci na vlastní faktuře lze přiřadit číslo účtu.