Verze 9.7

20.12.2013 | AIS | admin

Verze 9.7 prošla rozsáhlou modernizací včetně úprav komunikace se zdravotními pojišťovnami.

Seznam vylepšení programu


Karta pacienta
 • Možnost zadat náhradní rodné číslo

  Chybné rodné číslo lze označit jako náhradní a posléze opravit.
 • Řízení vyúčtování a registrace pacientů

  Pomocí tlačítka "sluníčko" lze posunout vyúčtování výkonů, u praktiků i registraci pacienta, na pozdější dobu, např. z důvodu špatného (náhradního) rodného čísla.
Dekurz
 • Tisk uživatelských formulářů - tlačítko Vložit

  K vyplnění polí uživatelských formulářů lze využít tlačítko "Vložit", které zpřístupní Textové vzory, Trvalé léky a další položky z dokumentace pacienta.
 • Uživatelské formuláře - Výpis ze zdravotní dokumentace

  Uživatelské formuláře byly doplněny o formulář: Výpis ze zdravotní dokumentace.
 • Formulář Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně

  Formulář lze tisknout celý na čistý papír (včetně všech rámečků, popisků atd. ). Je přístupný z menu "Tisk" v dekurzu.
Filtry a přehledy
 • Uložení nastavení filtru (podmínek výběru pro přehled)

  Nastavený filtr pro přehled lze uložit a opakovaně použít. Odpadá tak nutnost neustále nastavovat všechny položky filtru.
Záloha dat - zvýšení zabezpečení dat
 • Zabezpečení zálohy dat heslem

  Na kartě Zálohování v Osobním nastavení lze zadat heslo, kterým bude záloha dat šifrována a tak chráněna před neautorizovaným přístupem.

  Automatické spouštění zálohy

  Na kartě Zálohování v Osobním nastavení lze nastavit interval, spouštění zálohy dat, a to i za běhu programu. Zálohu lze provést i na NAS.
Racionální preskripce
 • AMBULEKY

  Číselník léků zobrazuje hodnocení léků a pro vybraný lék alternativy dle parametrů racionální preskripce (číselníku Ambuléky).
 • Pozitivní listy

  Pokud je pacient pojištěncem pojišťovny jiné než VZP, číselník léků zobrazuje hodnocení léků a pro vybraný lék alternativy dle parametrů racionální preskripce, které vycházejí z číselníku Pozitivní listy, který pravidelně vydává Sdružení zdravotních pojišťoven.