Nová verze 9.8.0.12

18.04.2016 | AIS | admin

Uvolnili jsme novou verzi 9.8.0.12 se zapracovanou kontrolou pořizování zvlášť účtovaných léčiv a stomatologických výrobků

Řada uživatelů se v poslední době setkala s tím, že VZP i další pojišťovny svorně odmítají kód 99999, dříve užívaný k vykazování ZÚLP, ZÚM i stomatologických výrobků. Upravená funkce "Kontrola před vyúčtováním" kontroluje, zda lze z pořízených kódů vygenerovat korektní posloupnost dokladů tak, aby byly pojišťovnami přijaty. Pokud uživatel varování ignoruje, přebírá za výsledek vyúčtování zodpovědnost, přesto ale ve většině případů zasáhne algoritmus vyúčtování a generování dávek pro pojišťovny s patřičným komentářem zastaví.

AIS - duben 2016

Seznam kategorií