Verze 9.8.3

3.01.2017 | AIS | admin

Nová verze programu AIS reaguje na změny datového rozhraní od 1. ledna 2017 a řadu připomínek jinak spokojených uživatelů.

Seznam vylepšení programu


Anamnézy
 • Nová anamnéza Epikríza, Scholarita a Logopedická anamnéza

  V nastavení si lze zapnout používání nových anamnéz.

Diář
 • Přechod na pacienta z diáře

  V módů denního zobrazení lze vyvolat kontextové menu (pravým tlač. myši) na schůzce a zvolit Přejít na pacienta.
  Dále lze v nastavení zvolit akci (Editace schůzky / Přechod na pacienta) pro dvojklik na schůzce.

Dekurz
 • Příliž mnoho textu v polích žádanek - hlídání

  Formuláře v dekurzu (K, Z, Lázeňská péče, ...) a uživatelské formuláře (Řidičák, Posudky ...) byly doplněny o kontrolu délky zapsaného textu. Pokud text překročí délku a celý by se nevytiskl (při tisku na čistý papír) dané pole zčervená a před tiskem je zobrazeno varování.

 • Pole Dne v žádankách

  Do žádanek K, Z ... přibylo pole dne, které lze nastavit na libovolnou hodnotu.

 • Výška otce a matky

  V dialogu s percentilovými grafy výšky (sekce ostatní popř. výška) přibyly pole pro zápis výšky rodičů pacienta.

 • Smazání žádanky LOP a BOP

  Přímo v dialogu formuláře BOP nebo LOP lze přes pravé tlčítko myši v seznamu dříve vytištěných žádanek smazat označenou žádanku.

 • Tisk vybrané strany z náhledu

  Ze zobrazeného náhledu lze přes pravé tlačítko myši vytisknout jen zvolenou stranu (vhodné za situace, kdy se např. poslední strana znehodnotí a je třeba vytisknout jen ji).

 • Deník vyššího stupňě desinfekce endoskopů

  V menu tisk se nachází pomůcka pro vygenerování záznamů deníku z výkonů.

 • Poznámka v dekurzu - společná pro oddělení

  Lékaři, kteří si zaškrtnou volbu Sdílet poznámku s odděle... v nastavení dekurzu používají jednu společnou poznámku. Změnu nastavení provádějte v případě, že nemáte zobrazen dekurz nějakého pacienta.

 • Evidenční čísla posudků

  Program při nastavené volbě v nastavení generuje do posudkových formulářů evidenční číslo.

 • Hromadné označení záznamů při tisku "vybraných záznamů"

  Dialog Tisk vybraných záznamů umožnuje kombinací kliknutí myši a podržením klávesy SHIFT zaškrtnout více záznamů naráz.

Filtry a přehledy
 • Přehled Dekurz - je/není výkon

  Přidáno rozlišení jednotlivých lékařů. Přehled umožňuje vyhledání pacientů, kteří mají zapsán záznam v dekurzu a zároveň mají v pojišťovně zapsán jeden výkon z několika uvedených a zároveň nemají zapsán ani jeden výkon z několika uvedených.
  Přehled najdete pod menu Přehledy v hlavním menu programu.

Karta pacienta
 • Vyhledání pacienta dle jména

  V seznamu pacientů (vyvoláte tlačítkem Další, nebo klávesou F3, lze dohledat pacienta dle jména). Do pole Dohledat napište mezeru (seznam pacientů se seřadí dle jména), poté můžete psát jméno (a případně mezeru a příjmení).

Pojišťovna
 • Zvláštní režimy úhrady (LZVL)

  Kromě změny označení dle nové metodiky bylo přidáno i zobrazení režimu úhrady i s příslušnou diagnózou na řádku v pojišťovně.

Pracovní neschopnost
 • Bydliště do dekurzu.

  V nastavení přepisovaných textů do dekurzu při založení, užavření atd. neschopenky lze nastavit také bydliště pacienta v dobe PN.

Přílohy
 • Výchozí adresář pro obrázky a dokumenty

  V nastavení příloh si lze nastavit zvlášť výchozí adresář pro přidání obrázků a pro přidání dokumentů. Tento adresář je pak v dialogu nastaven při jeho otevření.

Přístroje
 • BMI800 - analyzátor krve

  Mezi komunikační formáty přibyl formát přístroje BMIXXX. Program umí načíst data z přístroje. Hodnoty mimo meze ztuční.

Vlastní faktury
 • Export do PDF

  Zobrazené faktury v dialogu Seznam faktur lze hromadně uložit do PDF souboru (tlačítko Export do PDF ...).

Seznam kategorií