Verze 9.0

4.05.2010 | AIS | admin

Verze 9.0 přináší řadu vylepšení, mezi které patří zejména úprava zadávání cest v návštěvní službě.

Z dalších vylepšení programu pak stojí za pozornost přidání nového receptu (VZP-10/2009), možnost zvolit údaje vkládané do Dekurzu při tisku žádanek a zobrazení podrobnějších informací u jednotlivých laboratorních výsledků. Kromě těchto změn neustále probíhá práce na zvyšování rychlosti a přehlednosti jednotlivých částí programu.

Karta pacienta

 • Krevní tlak, hmotnost, obvod hlavy a výšku lze zobrazit pomocí grafu

Pojišťovna

 • Zadávání a vyúčtování cest v návštěvní službě upraveno podle nové metodiky.

Dekurz

 • Dialog receptu rozšířen o formulář receptu VZP-10/2009
 • Lze nastavit datum receptu
 • Možnost vypnutí na dialogu receptu automatického označení léků z dekurzů k tisku.
 • Lázeňská péče - doplnění položek z formuláře do dialogu
 • Dialogy s tiskem formulářů rozšířeny o nastavení přepisovaných informací do dekurzu
 • Volba jen tisk nebo jen uložit při tisku formulářů
 • Vyvolání nastavení dekurzu z dialogů formulářů
 • Textové vzory a dialogy formulářů
 • Přehled denních záznamů rozšířen o výběr certifikátu
 • Upraveno zobrazování dialogu s dotazem zda uložit souřadnice na dialogu magistraliter

Laboratoř

 • Úprava textového náhledu
 • Nově jsou zobrazeny další informace o vybrané metodě
 • Ke každému výsledku číselné metody lze přiřadit normální meze

LabAuto

 • Jednorázové načtení výsledků
 • Rozšířeno nastavení laboratoří

Pracovní neschopnosti

 • Při tisku Hlášení ošetřujícího lékaře lze do Dekurzu vložit tisknuté údaje

Bližší informace najdete v Nápovědě programu v sekci Novinky.