Categories: AIS
      Date: 17.10.2019
     Title: AIS se stává nejmodernějším softwarem
Druhá zmodernizovaná verze nejvýhodnějšího software. Rozšíření možností miniverze.

V říjnu 2013 oslovila Společnost všeobecného lékařství přední dodavatele software pro lékařské ordinace za účelem zjištění, který produkt je pro praktické lékaře nejvhodnější. Od té doby uběhlo 6 let, ale poměry se nezměnily.
Výsledek průzkumu naleznete na této stránce.

Vřele doporučujeme k přečtení.