Pojišťovna


Vzhled obrazovky Pojišťovny je odvozen od osvědčeného schématu. K dipozici je řada nastavení a kontrol pro rychlý zápis provedené péče - možnosti jsou popsány níže.

Pro praktické lékaře vypadá obrazovka takto :

pojistovna_praktik.png, 8 kB

V horní polovině obrazovky naleznete údaje pacienta, pro kterého zapisujete výkony. Zde se uvádí základní diagnóza a diagnózy vedlejší. Na rozdíl od DOS verze se tyto údaje objevují v plném rozsahu i v režimu denních záznamů.

Dolní část obrazovky je vyhrazena pro zápis výkonů, léků, PZT a stomatologických výrobků :

Stomatologům se nastaví obrazovka Pojišťovny takto :

pojistovna_stomatologie.png, 8 kB

Pro specialisty (odborné lékaře), laboratoře a RTG pracoviště se užívá tato varianta :

pojsitovna_specialista.png, 9 kB

Vkládání IČP žadatele

Zapíšete-li IČP žadatele, který dosud není založen v programu AIS, nabídne se Vám obrazovka pro jeho vložení:

IČP a odbornost jsou povinné údaje, ostatní nepovinné.

Seznam žadatelů o vyšetření

Umožní výběr žadatele z existujícího seznamu:
Optimalizace zápisu vykázané péče

Pro zpřehlednění zápisu jsou k dispozici tato nastavení:


Ke zrychlení práce slouží:


Menu "Stomatologické kalkulace" zahrnují :