Certifikáty


Certifkát nahrazuje váš podpis v elektronické dokumentaci. Certifikát lze mít buď v na disku ve vašem počítači nebo na přenosném datovém médiu (např. na paměťové kartě, USB paměti, apod.). To, který certifikát budete k podepisování používat, lze nastavit v Nastavení Dekurzu.

Zápis je vhodné podepsat tehdy, když je již zcela kompletní. Pokud už jednou zápis podepíšete certifikátem, nebude ho možné bez zrušení podpisu měnit.

Ikonka certifikátu se nachází v hlavičce záznamu Dekurzu. Vypadá-li ikona takto certifikat_neodeslany.bmp, 1,1kB, zápis dosud podepsán certifikátem nebyl. Pokud ikona vypadá takto certifikat_odeslany.bmp, 1,1kB, zápis již podepsán certifikátem je.

Pokud záznam chcete podepsat, klikněte ikonu certifikat_neodeslany.bmp, 1,1kB. Pokud jste v Nastavení Dekurzu zaškrtli variantu Dotazovat při podpisu, tak se program zeptá, jesli chcete záznam podepsat. Potvrďte tlačítkem Ano. Ikona certifikátu se změní na certifikat_odeslany.bmp, 1,1kB a záznam se tedy uzamkne.

zaznam.png, 42kB

Kliknutím na tlačítko certifikátu, je možné provést ověření certifikátu. Po kliknutí na ikonu certifikat_overit.bmp, 774B zvolte variantu Ověřit podpis.

Je možné, že budete chtít něco změnit v záznamu, který je již podepsán certifikátem. Pak je nutné klinout na ikonu certifikátu a zvolit možnost certifikat_zrusit.bmp, 822B Zrušit certifikát. Program se zeptá, zda-li opravdu chcete podepsání certifikátem zrušit. Pokud se nejedná o překlep a opravdu chcete záznam upravit, klikněte na Ano.