Synchronizace dat přes cloud

3.01.2024 | AIS | admin

Pokud na některém z počítačů na jednom pracovišti provedete nějaké zápisy (dokumentace, výkony), jsou data uložena na disk v místě, kde momentálně pracujete. Zapsané údaje jsou průběžně v zakódované formě přenášena na cloudový server, odkud je následně načítají počítače z ostatních pracovišť. Zapisujete-li do dokumentace střídavě doma a v ordinaci, data zapsaná v ordinaci se "propíšou" do počítače doma a obráceně (z domova do ordinace). Přenosy dat probíhají zabezpečeným způsobem.

Pro provoz synchronizace není třeba rychlé internetové připojení. I v případě poruchy se data se sehrají, ale až tehdy, kdy bude internet opět v provozu.