Pořizování dokladů pro zdravotní pojišťovny

Pořizování pro zdravotní pojišťovny je služba pro lékaře, kteří nemají lékařský program, ale potřebují zdravotní péči vykázat pojišťovnám.

Zahrnuje:

  • svoz papírových dokladů ze sídla lékaře (dle dohody, za příplatek)
  • vložení do počítače
  • kontroly dle metodiky VZP (příslušnost pacientů k ZP, frekvence, náležitosti příslušného druhu péče, např. registrace)
  • provedení vyúčtování zdravotní péče
  • doručení vyúčtování (dávek a faktur) zdravotním pojišťovnám
  • zajištění oprav a dohledávání chyb, opravná vyúčtování

Styk se zdravotními pojišťovnami

Kontakt se zdravotními pojišťovnami je služba pro lékaře, kteří mají lékařský program, zapisují výkony a požadují odbornou asistenci při vykázání zdravotní péče pojišťovnám.

Zahrnuje:

  • asistenci při provádění kontrol před vykázáním péče, zda je v souladu s metodikou VZP (příslušnost pacientů k ZP, frekvence, náležitosti příslušného druhu péče, např. registrace)
  • provedení vyúčtování zdravotní péče na pracovišti lékaře
  • pomoc při opravách a dohledávání chyb

Reference

AIS

DAS