10.02.2024 |
AIS
Třetí zmodernizovaná verze nejvýhodnějšího software se nyní testuje. Kromě řady nových funkcí spojených s vykazováním zdravotní péče se také zvýší zabezpečení dat.
Další informace naleznete této stránce.

3.01.2024 |
AIS
Pokud na některém z počítačů na jednom pracovišti provedete nějaké zápisy (dokumentace, výkony), jsou data uložena na disk v místě, kde momentálně pracujete. Zapsané údaje jsou průběžně v zakódované formě přenášena na cloudový server, odkud je následně načítají počítače z ostatních pracovišť. Zapisujete-li do dokumentace střídavě doma a v ordinaci, data zapsaná v ordinaci se "propíšou" do počítače doma a obráceně (z domova do ordinace). Přenosy dat probíhají zabezpečeným způsobem.
17.10.2019 |
AIS
Druhá zmodernizovaná verze nejvýhodnějšího software. Rozšíření možností miniverze.
Verze druhé generace - 2.0.2.0
15.01.2019 |
AIS
Program AIS je upraven tak, aby poskytoval maximální pohodlí i s využitím B2B včetně registrací pacientů v návaznosti na poslední změny ze strany VZP.
AIS 9.8.4.6
25.06.2018 |
AIS
Kromě řady vylepšení spolupracuje AIS s nejnovější verzí elektronického receptu.
3.01.2017 |
AIS
Nová verze programu AIS reaguje na změny datového rozhraní od 1. ledna 2017 a řadu připomínek jinak spokojených uživatelů.
18.04.2016 |
AIS
Uvolnili jsme novou verzi 9.8.0.12 se zapracovanou kontrolou pořizování zvlášť účtovaných léčiv a stomatologických výrobků
AIS - duben 2016
21.12.2013 |
AIS
Výsledkem průzkumu SVL UJEP je zjištění, že AIS je nejvýhodnější program pro praktické lékaře.
20.12.2013 |
AIS
Verze 9.7 prošla rozsáhlou modernizací včetně úprav komunikace se zdravotními pojišťovnami.
23.06.2013 |
AIS
Nová verze programu AIS s řadou vylepšení včetně kompatibility s nejvyšší verzí datového rozhraní VZP, které platí od 1.7.2013.
20.02.2013 |
AIS
Nová verze programu s důrazem na grafické výstupy, zlepšenou podporu komunikace s přístroji, načitání laboratorních výsledků a e-komunikaci (PN, recepty, pojišťovny).
31.03.2012 |
AIS
Nová verze 9.4 umožňuje mimo jiné na recept zadat společně lék s magistraliter. Pacienti ocení, že ušetří poplatek za jeden recept.
25.10.2011 |
AIS
Byla uvolněna verze 9.3, která mimo jiné přináší elektronické neschopenky a sdílení dokumentace mezi odděleními.
17.06.2011 |
AIS
Od verze 9.3 bude Mini verze programu AIS distribuována i ve variantě umožňující síťový provoz (např. lékař - sestra). Více informací se dozvíte v části popis modulů a ceník.
10.03.2011 |
AIS
Hlavní novinkou nové verze je funkce umožňující přímé odesílání dávek na portál Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra.
16.02.2011 |
AIS
Ve spolupráci s ČSSZ připravujeme elektronické odesílání tři formulářů souvisejících s dočasnou pracovní neschopností - Hlášení o vzniku DPN (1. díl), Ukončení DPN (2. díl) a Hlášení ošetřujícího lékaře.
9.02.2011 |
AIS
Program AIS byl doplněn o funkci umožňující automatické odesílání dávek na portál Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra. Funkce bude dostupná od verze 9.2.
4.10.2010 |
AIS
Ve verzi 9.1 došlo, mimo jiné, k úpravě segmentů péče, díky které je možné u každé pojišťovny zadat, jaký segment poskytuje.
4.05.2010 |
AIS
Verze 9.0 přináší řadu vylepšení, mezi které patří zejména úprava zadávání cest v návštěvní službě.
9.02.2010 |
AIS
Připravujeme novou verzi 9.0, která bude k dispozici v druhé polovině dubna
6.02.2010 |
AIS
Připravujeme verzi DAS plně kompatibilní s Windows 8 a 10.
4.02.2010 |
AIS
Na měsíc únor jsme pro vás připravili novou verzi webových stránek.
22.06.2008 |
AIS
Rozšíření verze 8.9 o nový formulář "Příkaz k transportu" a zrušení povinnosti doplňovat diagnózy na 5 znaků bude k dispozici do 29.12.2009. Označení verze 8.9.3.1