Základní nabídka

  Mini verze Plná verze
Mono Síťová Mono Síťová
1. PC 1. PC další PC ** 1. PC 1. PC další PC **
Licence AIS 5 900 Kč 5 900 Kč 1 800 Kč 13 000 Kč 13 000 Kč 5 500 Kč
Předplatné serv. podpory 5 600 Kč 5 600 Kč 1600 Kč 8 100 Kč 8 100 Kč 2 900 Kč
Všechny interní moduly*** zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
Sleva při nákupu výhradně elektronicky* – 2 000 Kč – 2000 Kč - – 3 000 Kč – 3 000 Kč -
AIS se slevou* 3 900 Kč 3 900 Kč 1 600 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 5 500 Kč
* Slevu získáte pouze jako nový uživatel v případě, kdy veškerá komunikace se zástupci dodavatele programu AIS probíhala jen elektronicky (emaily, telefon nebo vzdálená pomoc). Na ostatní případy (předvedení programu v ordinaci, uživatel bez předplatného, který opakovaně nakupuje aktualizace, ....) se sleva nevztahuje.
** Při dokoupení licencí pro další PC je cena vyšší o alikvotní část předplatného, nejméně o 1000 Kč.
*** Některé moduly, schopné samostatné funkce mohou být zpoplatněny zvlášť, např. EET, DAS (datové schránky), Vítejte, nebo zpřístupněny pouze uživatelům se servisní podporou (eParafa - odesílání na portály).

Zvýhodněný nákup servisní podpory současně se zakoupením první licence programu

Při zakoupení podpory současně s licencí programu činí podpora 1. kalendářní rok* podpora první dva roky
Noví uživatelé plná verze pro 1 PC** max. 4 200Kč max. 12 900 Kč
Noví uživatelé plná verze pro 2 PC** max. 5 700Kč max. 16 900 Kč
* Platba za servisní podporu se vypočte podle počtu měsíců se slevou až 50%.
** Řádek č.4 v kalkulátoru vpravo .

Nízké náklady, spojené s užíváním programu AIS při pořízení elektronicky

Náklady na držbu programu AIS (bez DPH) CELKEM první kal. rok následující kal. rok
Plná verze pro 1 PC max. 14 200Kč max. 8 100 Kč
Plná verze pro 2 PC max. 20 900Kč max. 11 100 Kč

Nabídka pro nové zákazníky přecházející z jiného programu

Přecházíte-li z jiného zdravotnického softwaru, poskytneme Vám další slevy.

Konverze dat

Pro převod dat z Vašeho starého programu do programu AIS, můžete využít konverzi dat. Konverzi provádíme z programů: Erica, Dr.Fox, Dr.Help, Dositech, Hippokrat, JH-Ambulance, Medicus 2, Medicus Komfort, Obolus, Praktik, Turbo Asistent a NPL. Cena převodu dat již vytvořeným konverzním programem je od 1 600 Kč (převod registru pacientů) do 6 000 Kč (převod kompletní dokumentace bez konfigurace). Rozsah převodu a cena za něj jsou předmětem dohody.


Rozšíření programu AIS

Funkce programu AIS lze doplnit o následující rozšíření (roční aktualizace):

  Mini verze Plná verze
Mono Síťová Mono Síťová
1. PC 1. PC další PC 1. PC 1. PC další PC
Lékové interakce (1.rok) nelze nelze nelze 3 000 Kč 3 000 Kč 900 Kč
Lékové interakce (následující roky) nelze nelze nelze 2 500 Kč 2 500 Kč 900 Kč
AISLP – aktualizace 4×, resp. 12× ročně nelze nelze nelze 7 200 Kč volejte

Veškeré ceny výše uvedené nezahrnují DPH (aktuálně 21%) a jsou pouze orientační. Nejsou tedy závaznou nabídkou ze strany dodavatele. Ceník platí od 1.11.2023.

Kalkulace cen

Pro usnadnění výpočtu ceny programu jsme pro Vás připravili následující kalkulačku:

Verze:
Typ:
Podpora:
Možnosti:

Podle zadaných parametrů Vám můžeme nabídnout následující cenu:

Mini verze
Mono
první PC každé další PC
AIS zakoupeno nelze
+ Laboratoř nelze nelze
+ Přílohy nelze nelze
Podpora 0 Kč nelze
Převod dat 0 Kč nelze
Celkem 0 Kč 0 Kč
Výše uvedená kalkulace je čistě orientační, konkrétní nabídka se může lišit.

Pro zakoupení AISu elektronickou cestou platí tento souhrnný ceník, přinášející velmi výhodné ceny oproti konkurenci.