Úpravy vzhledu nové verze programu AIS

Jak nastavím, aby se nový moderní AIS co nejvíce podobal předcházející verzi?

Úpravu zahájíte klepnutím pravého tlačítka myši na ikonu programu AIS na ploše. Další postup naleznete zde.

Zobrazuje se Dekurs a recept ve Windows 7 nesprávně?

Úpravu zahájíte klepnutím pravého tlačítka na plochu. Další postup naleznete zde.

Obecné

Lze program AIS provozovat na počítači s operačním systémem Windows 8 nebo 10?

Program AIS lze bez obav provozovat na počítači s Windows 7,8 i 10 (32 i 64 bitová varianta), bez záruky i na Windows XP. Nicméně Windows XP ani Vista nedoporučujeme. Před koupí systému je však dobré ověřit, zda pod Vaším operačním systém budou správně fungovat i ostatní programy, které používáte (EKG, rentgen a další).

Instalace programu AIS do počítače s operačním systémem Windows 7 a vyšším

Ačkoliv AIS funguje bez problémů ve Windows XP (SP2) až Windows 10, je před instalací do Windows 8, 8.1 a 10 doporučeno provést následující úpravu nastavení Windows:

Ovládací panely=>Zobrazit dle kategorií=>Hodiny, jazyk a země či oblast=>Oblast=> Záložka Formáty=>Další nastavení=>v okně Vlastní formát záložka Datum.

Z krátkého formátu data odstraníte mezery, tedy předpis změníte na d.m.yyyy.

Vlastní instalaci programu AIS do počítače provedete takto.

Přenos programu AIS i s daty do nového počítače s operačním systémem Windows 7 a vyšším

Nejprve dle předcházejícího bodu upravte nastavení Windows. Při přenosu programu AIS i s daty do nového počítače doporučujeme se zcela držet návodu zde.

Karta pacienta

Jak se pracuje s registry pacientů (pravidelná a nepravidelná péče, archiv)?
 1. Program obsahuje centrální registr pacientů.
 2. Pacienti z centrálního registru jsou dostupni lékaři, který je má v některém ze svých registrů (pravidelné péči, nepravidelné péči nebo archivu).
 3. Přesně řečeno – když vstoupíte do programu a přihlásíte se jako určitý uživatel, nastaví se detail lékaře i oddělení (nastavené v detailu). Tím je určen seznam pacientů, který se nabídne po F3 nebo po „Další“.
 4. Při zaevidování nového pacienta buď vyplníte jeho údaje (program ho nezná) nebo jej pouze připojíte (pacient je již v programu zaevidován v jiném oddělení). V obrazovce Karty (uprostřed vpravo) naleznete položku – zde nezapomeňte nastavit, do kterého registru/péče pacient patří.
 5. Výběr pacienta (po F3) můžete provádět buď ze všech pacientů vašeho oddělení nebo z některého z registrů. V tom případě v horní části obrazovky nahraďte volbu jinou, vhodnější – např. „pravidelná péče“.

Dekurz

Jak zkopírovat do dnešního dekursu starší zápis (nebo jeho část)?
 1. Nalistujte zápis v Dekursu, který chcete zkopírovat
 2. Označte požadovanou část zápisu(text označujte od konce) nebo celý (Cltr+A)
 3. Stiskněte Ctrl+C
 4. Nalistujte dnešní (cílový) záznam.
 5. Pokud není odemčen (zámeček je zelený), odemkněte jej (klepnutím na zámeček)
 6. Stiskněte Ctrl+V
 7. Odsouhlaste vložení
 8. Pokud cílový záznam nebude prázdný, existující sekce budou doplněny o text vkládaného zápisu
 9. Upravte výsledný text dle potřeby
Jak vytisknout další recept, pokud byl již uzavřen dialog s recepty?
 1. Vyvolejte znovu dialog s recepty (Ctrl-F3)
 2. Zobrazí se všechny již vytištěné léky
 3. Přidejte další léky, ale staré nemažte
 4. Léky, které nechcete znovu tisknout, odznačte kliknutím na šipku vedle nich
 5. Stiskněte tlačítko Tisknout, aby se vytiskly všechny označené léky
 6. Dialog se zavře a budete dotázání zda chcete smazat nevybrané léky
 7. Zvolte Ne

Pojišťovna – řešení problémů s účtováním

Přímé předání vyúčtování, faktur a reg. lístků na portál VZP za asistence programu AIS

Vyúčtování (výkony, faktury i nové registrace) předáte VZP dle návodu zde.

Zavedení kódů výkonů/léků, které nejsou v číselníku VZP, do programu AIS

Kódy, které nejsou v číselníku výkonů, zavedete do programu dle návodu zde.

eRecept

Potřebujete v programu AIS aktivovat eRecept?

Pro zavedení elektronického receptu je třeba absolvovat tři kroky:

 1. zaregistrovat se na portálu SÚKLu
 2. po obdržení přístupových kódů změnit všechna hesla a stáhnout SSL certifikát
 3. zadat přihlašovací údaje a certifikáty do programu AIS
Krok 1 - registrace na portálu SÚKLu

Popis: Na základě kvalifikovaného certifikátu se zaregistrujete na portále SÚKLu, abyste získali přihlašovací údaje, které Vám umožní přístup do portálu a úložiště receptů.

Potřebujete:

 • kvalifikovaný certifikát I.CA, PostSignum nebo e-Identity.
 • údaje PZS

Výsledek:

 • obdržíte číslo žádosti
 • po 5–7 týdnech Vám bude doručen dopis s přihlašovacími údaji a vy podepíšete doručenku

Postupujte dle návodu zde.

Krok 2 - změna všech 4 hesel a vygenerování SSL (kódovacího) certifikátu

Popis: Na základě žádosti jste získali přihlašovací údaje, které Vám umožní přístup do portálu a úložiště receptů. Musíte ale vyčkat, než Vám SÚKL potvrdí, že doručenka mu BYLA DORUČENA. Potvrzení přijde emailem. Pokud se tak nestane do 15 dnů, zkuste platnost přihlašovacích údajů a popř. kontaktujte SÚKL.

Potřebujete:

 • přihlašovací údaje z dopisu ze SÚKLu

Výsledek:

 • veškerá přístupová hesla z přihlašovacích údajů jste změnili
 • vygenerovali jste si a stáhli SSL (kódovací) certifikát pro

  komunikaci s úložištěm

Hesla změníte takto, případně takto.Postup pro vygenerování a stažení SSL certifikátu je zde.

Krok 3 - aktivace elektronického receptu v programu AIS

Popis: Máte vše pro přístup do úložiště a vystavování ereceptů, nyní je třeba aktivovat komunikaci v programu AIS

Potřebujete:

 • přihlašovací údaje z dopisu ze SÚKLu spolu se změněnými hesly
 • kvalifikovaný certifikát (užívá se pro komunikaci se ZP)
 • SSL certifikát SÚKLu
 • aktuální verzi programu AIS (9.8.3.37, resp. vyšší)

Postup:

 • dle návodu na:
 • v sekci Nastavení=>Osobní nastavení=>De­kus=>eRp=>přih­lašovací údaje zadáte přístup

  pro erecept

 • v sekci Nastavení=>Osobní nastavení=>De­kus=>eRp zadáte, zda se erecept bude tisknout

na čistý papír, do formuláře nebo formou hromadného receptu (jen kódy pro úložiště SÚKLu)

Výsledek:

 • lze vystavovat elektronické recepty

Aktivaci eReceptu v programu AIS provedete dle návodu zde.

Další zdroje informací

Pokud na této stránce nenajdete odpověďi na své otázky, využijte nápovědu programu.