Obecné

Lze program AIS provozovat na počítači s operačním systémem Windows 8 nebo 10?

Program AIS lze bez obav provozovat na počítači s Windows 7,8 i 10 (32 i 64 bitová varianta), stejně jako se staršími Windows – XP a Vista. Před koupí systému je však dobré ověřit, zda pod Vaším operačním systém budou správně fungovat i ostatní programy, které používáte (EKG, rentgen a další).

Karta pacienta

Jak se pracuje s registry pacientů (pravidelná a nepravidelná péče, archiv)?
 1. Program obsahuje centrální registr pacientů.
 2. Pacienti z centrálního registru jsou dostupni lékaři, který je má v některém ze svých registrů (pravidelné péči, nepravidelné péči nebo archivu).
 3. Přesně řečeno – když vstoupíte do programu a přihlásíte se jako určitý uživatel, nastaví se detail lékaře i oddělení (nastavené v detailu). Tím je určen seznam pacientů, který se nabídne po F3 nebo po „Další“.
 4. Při zaevidování nového pacienta buď vyplníte jeho údaje (program ho nezná) nebo jej pouze připojíte (pacient je již v programu zaevidován v jiném oddělení). V obrazovce Karty (uprostřed vpravo) naleznete položku – zde nezapomeňte nastavit, do kterého registru/péče pacient patří.
 5. Výběr pacienta (po F3) můžete provádět buď ze všech pacientů vašeho oddělení nebo z některého z registrů. V tom případě v horní části obrazovky nahraďte volbu jinou, vhodnější – např. „pravidelná péče“.

Dekurz

Jak zkopírovat do dnešního dekursu starší zápis (nebo jeho část)?
 1. Nalistujte zápis v Dekursu, který chcete zkopírovat
 2. Označte požadovanou část zápisu(text označujte od konce) nebo celý (Cltr+A)
 3. Stiskněte Ctrl+C
 4. Nalistujte dnešní (cílový) záznam.
 5. Pokud není odemčen (zámeček je zelený), odemkněte jej (klepnutím na zámeček)
 6. Stiskněte Ctrl+V
 7. Odsouhlaste vložení
 8. Pokud cílový záznam nebude prázdný, existující sekce budou doplněny o text vkládaného zápisu
 9. Upravte výsledný text dle potřeby
Jak vytisknout další recept, pokud byl již uzavřen dialog s recepty?
 1. Vyvolejte znovu dialog s recepty (Ctrl-F3)
 2. Zobrazí se všechny již vytištěné léky
 3. Přidejte další léky, ale staré nemažte
 4. Léky, které nechcete znovu tisknout, odznačte kliknutím na šipku vedle nich
 5. Stiskněte tlačítko Tisknout, aby se vytiskly všechny označené léky
 6. Dialog se zavře a budete dotázání zda chcete smazat nevybrané léky
 7. Zvolte Ne
Lze program AIS provozovat na počítači s operačním systémem Windows 7?

Program AIS lze bez obav provozovat na počítači s Windows7 (32 i 64 bitová varianta), stejně jako s Windows Vista. Před koupí systému je však dobré ověřit, zda pod daným operačním systém správně fungují i ostatní programy, které používáte (rentgen a další).

Další zdroje informací

Pokud na této stránce nenajdete odpověďi na své otázky, využijte nápovědu programu.